14 வயது குறைவான நடிகரை திருமணம் செய்யும் நடிகை

86

வயது 40 திருமணம் பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் இருந்து அவர் தற்போது அது குறித்து முடிவெடுத்துள்ளாராம். தற்போது சினிமாவின் சுவாரசியம் இதுதாம்.

அவர் தற்போது Rohman Shawal என்ற மாடல் உடன் வாழ்ந்து வருகிறாராம். தன்னை விட 14 வயது குறைவான அவரை திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்துவிட்டாராம்.

திருமணத்தை வரும் நவம்பர் மாதம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளாராம்.